Sponzori

MURAKÖZI NÉPSZOKÁSOK VIII. SEREGSZEMLÉJE – KOTORIBA

MURAKÖZI NÉPSZOKÁSOK VIII. SEREGSZEMLÉJE – KOTORIBA 2011.11.19-20.

A Kotoribai Kulturális Egyesület a házigazdája a Kotoribában megrendezésre kerülő Muraközi Népszokások VIII. Seregszemléjének. Mint minden évben Muraköz megye szorgalmas kulturális egyesületei bemutatják településük szokásait, nyelvét és kultúráját. A találkozóra minden második évben Kotoribában kerül sor. Kilenc kulturális egyesület mutatja be programját. Vendégként a Skradi „Zeleni vir” Kulturális Egyesület mutatkozik be.

SZOMBAT, 2011.11.19. – 18 óra

-          „KATRUŽE“ KE, IVANOVEC – „HÍVOGATÓK” – a népszokást betanította és színpadra vitte: Đuro Horvat, Ivan Bač, Stjepan Barlović

-          DOMAŠINECI KE, DOMAŠINEC – „TOLLFOSZTÁS” – a népszokást betanította és színpadra vitte: Cecilija Marvin,

-          DONJI KRALJEVECI KE – „ISTVÁNNAP” – a népszokást betanította és színpadra vitte: Marija Hranjec, Ivan Gašparić

-          STRAHONINECI KE, STRAHONINEC – „MADÁRKÁK HÁZASSÁGA – VALENTINNAPI SZOKÁS” – a népszokást betanította és színpadra vitte: Tamara Zdolec

-          ŽIŠKOVECI KE, ŽIŠKOVEC – „CSÉPLŐGÉPNÉL“ – a népszokást betanította és színpadra vitte: Jagoda Srša, Katrin Srša

 

VASÁRNAP, 2011.11.20. – 15 óra

-          VENDÉG: „ZELENI VIR” KE, SKRAD

-          GORIČANI HKE, GORIČAN – „KUKORICA FOSZTÁS” – a népszokást betanította és színpadra vitte: Božica Pongrac

-          „GORNJI KRALJEVECI NŐEGYLET”, GORNJI KRALJEVEC – „TOLLFOSZTÁS” – a népszokást betanította és színpadra vitte: Štefanija Jambrošić

-          „SELJAČKA SLOGA“ KE, NEDELIŠĆE – „KÁPOSZTA SZELÉS, SAVANYÍTÁS” – a népszokást betanította és színpadra vitte: Oreški Štefanija, a KE tagjai

-          KOTORIBAI KE, KOTORIBA – „NŐVÉREK FOGADALMA – HÚSVÉTI SZOKÁS” – a népszokást betanította és színpadra vitte: Anica Jauk

SZERVEZŐ: Muraköz megyei Kulturális Egyesületek Közössége, Muraköz megyei KEK Népszokásokért felelős Bizottsága, Kotoribai Kulturális Egyesület

ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁG: dr. Stjepan Hranjec, Smiljka Petr Marčec


»KISHATÁR ÁTLÉPŐ« HORVÁT-MAGYAR IPA PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIÁJA A projekt befejeződött, pénz sehonnan

Egy a horvát-magyar határ közvetlen közelében lévő vendéglátóhelyen került megrendezésre  a Horvát-Magyar IPA Projekt »Kishatár átlépő« programjának zárókonferenciájára melyett a Muramenti Horvátok Egyesülete és Kotoribai Kulturális Egyesület realizált.

Szó van a Mi & MURA & Mi című kétnyelvű újság egyéves kiadásáról. Úgy gondolom, hogy a nehézségek ellenére sikerült a projektet befejeznünk. Történelmi jelentőségű projektről van szó Alsó Muraköz  és a magyarországi Muramente részére.

A projekt mélyebb gyökereket hagyott annál mindazt a Mura két oldalán élők gondolják és ha csak a lakosság 5% olvasta és tanulmányozta át ezt az újságot, nagy dolog történt, írásos nyomot hagytunk a történelem számára – mondta Vinko Horvát a Kotoribai Kulturális Egyesület elnöke.

Horvát úr hozzátette, hogy a kotoribaiakat érdeklik az új együttműködési lehetőségek, az új projektek amelyekkel mégjobban elmélyülhet az Alsó Muraköziek és határ másik oldalán élők együttműködése. Rámutatott a 66.000 EUR-ót érő projekt, melyett a két fél 50%  arányban finaszírozott, legnagyobb problémájára, és ez az a tény, hogy nem került kifizetésre egyetlen részlet sem amire az EU illetékes szervei szerződésben vállaltak kötelezettséget, annak ellenére, hogy az ellenőrzés megtörtént. – Most okosabbak vagyunk mint az elején. Minden elismerésem azoknak akik valami újat szeretnének környezetük számára – hangsúlyozta Blazenka Novak a Muraköz Megye Oktatási, Kulturális és Sportosztálya részéről, hozzátéve, hogy nem ismer egyetlen EU-s projektet sem amelynél nem voltak nehézségek.
Figyelmeztetett arra a tényre, hogy mielőtt belekezdünk hasonló projektbe, meg kell teremtenünk annak pénzügyi fedezetét saját környezetünkben, legyen az akár az illetékes minisztérium, megye, helyi önkormányzat vagy akár egyesület. Elismeréssel szólt a projektpertnerekhez.

Gratulált a község polgármestere, Ljubomir Grgec úr is, aki elmondta azt is, hogy a település egy adott pillanatban pénzt adott kölcsön, hogy megjelenhessen néhány szám. Reményét fejezte ki azzal kapcsolatosan is, hogy az új közös projektek nem ütköznek hasonló administratív ill. pénzügyi akadályokba.

A projektet értékelte dr. Kovács Lajos úr is, a vezető partner részéről, ill mint a zalaegerszegi Humán Esély Tanácsadó Nonprofit Kozhasznú Kft. képviselője, amely egyben koordinátora volt a projektnek. Előre vetítette azt a tervet, hogy a következő projekttel kiadásra kerülnének a monográfiák, a realizált projekttel kapcsolatban viszont megjegyezte, hogy az olvasók többségében pozitívan fogadták, a ki nem fizetett pénzt az EU részéről »lelki gödörnek« nevezte.

Az eltelt egy év során hat különböző tematikájú szám jelent meg,melyekhez horvát oldalról Kotoriba, Murakirály, Alsódomború, Muraszentmária, Muracsány és Muravid, magyar oldalról Murakeresztúr, Fityeház, Molnári, Semjénháza, Tótszerdahely, Tótszentmárton és Petrivente csatlakozott.

Az újság bemutatta Alsó Muraköz és Muramente a projekthez csatlakozó településeit, azok kulturális életét, szó volt az oktatásról és az ifjuságról, Mártonnapról, gasztronómiáról, régi szokásokról és foglalkozásokról, míg az utolsó szám kulturális rendezvényeken és más lehetőségeken keresztül bemutatta a régió turisztikai lehetőségeit.

Pontot a végére a Radmanics testvérpár, Anna és Denis tették Kotoribából, káj nyevjárással előadott verseikkel és prózával.

Dr. Stjepan Hranjec KÖNYVBEMUTATÓJA

Vasárnap, 2011. 05.15. került sor dr. Stjepan Hranjec „Muraközi népszokások“ című könyvének bemutatójára.

Monográfia jellegű kiadványról van szó,  mely 300 oldalon, 200 fotóval illusztrálva, bemutatj Horvátország virágoskertjének  különböző népszokásait.

A könyvbemutatón fellépet a Kotoribai Kulturális Egyesület, szokásokkal, verssel, énekkel és vendégként lépet fel a Varasdi I. Gimnázium „Teatron“ Színjátszó Csoportja „A te 5 perced“ című darabbal.

Poziv na godišnju skupštinu 2011.

KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO
KOTORIBA
Kotoriba, 14.02.2011.

P O Z I V

Na osnovu članka 13. i 14. Statuta Udruge sazivam

redovnu izbornu godišnju skupštinu
za dan 19.02.2011. (subota) s početkom u 18,00 sati u prostorijama KUD-a KOTORIBA (Kralja Tomislava 72, Kotoriba).

Za godišnju skupštinu predlažem sljedeći dnevni red:
1. otvaranje skupštine
2. izbor radnih tijela

  • radnog predsjedništva
  • zapisničara
  • ovjerovitelja zapisnika

3. izvješća o proteklom radu

  • predsjednika
  • blagajnika
  • nadzornog odbora

4. rasprava o podnijetim izvješćima
5. razrješenje dužnosti upravnog odbora, predsjednika i tajnika
6. biranje novog upravnog odbora, predsjednika i tajnika
7. donošenje programa rada za 2011. godinu
8. ostala pitanja

S poštovanjem,
Predsjednik:
Vinko Horvat

4. SZÍNJÁTSZÓ ESTÉK


A Kotoribai Kulturális Egyesület amatőr színjátszó körének nagy hírneve van. A szekciót sikeresen Jauk Anica és Radmanics Sanja vezeti. A november 28., vasárnap, megrendezésre kerülő 4. Színjátszó Estéken a nagyszámú közönség a Strahonineci KE, a Murakirályi KE és a helyi, Kotoribai KE előadásain szórakozhatott.
A strahinineci vendégek a „Snuboki“ (Kérők) szindarabot adták elő amit Zdolec Tamara rendezett. A Murakirályi KE a „Bog pomagaj“ (Istenem segíts) előadással mutatkoztak be, rendezője Hranjec Marija.
A hazaiak, saját közönségük előtt, premier előadással mutatkoztak be, a darabnak a címe, melynek szerzője Kolenic Juraj, „Agencija za zapošljavanje” (Munkaközvetítő iroda). Őket Jauk Anica készítette fel. A szünetekben kiváló monológokkal Ujlaki Terézia szórakoztatta a közönséget, ebben partnere Fus Nikolina volt. Horvt Vinko, a Kotoribai KE elnöke a résztvevőknek emléklapot adott át. A közönséget viszont dicséret illeti, amely újra bebizonyította mennyire értékeli az amatőr színjátszók munkáját.

Murakeresztúron került megrendezésre az idei Országos Horvát

November 20. Murakeresztúron került megrendezésre az idei Országos Horvát Nap.
Mint minden évben a rendezvény védnökei országaink Köztársasági Elnökei voltak. A nap rendezője az Országos Horvát Önkormányzat és a Magyarországi Horvátok Szövetsége volt.
A nap horvátnyelvű szentmisével kezdődött amit Horvát Blaz a varazsdi székesegyház rektora celebrált. A misét követően került sor a kiállítás megnyitójára, amely kiállításon a muramenti régió mutatkozott be. A megnyitó programjában a tótszerdahelyi gyerekek léptek fel tánccal és a szintén tótszerdahelyi vegyes kórus, muramenti dalokkal. A kiállítást Turul István, a tótszerdahelyi “Blazsetin István” Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke ajánlotta. Ezt követte a nap protokoláris része mely keretén belül került sor az elismerések átadására.
Régiónkból elismért kapott Szilágyiné Dobos Ibolya, a Murakeresztúri Alt. Iskola pedagógusa és Szalai Katalin, molnári pedagógus. A kitüntetések átadását kulturális program követte melyben minden muramenti horvát település képviseltette magát: 1. jelenet: fityeházi és murakeresztúri gyerekek, szepetneki és murakeresztúri asszonykórus, 2. jelenet: Tótszentmártoni Kulturális Egyesület, 3. jelenet: petriventei vegyes kórus és a molnári asszonykórus, 4. jelenet: Nagykanizsai Kulturális Egyesület.
A programban a régió összes tamburása is résztvett. A Nap amelyen jelen voltak Horvátok az ország minden régiójából, vidám mulatsággal fejeződött be.

KOTORIBAI KE – 35 ÉVES AZ EGYESÜLET

A Kototribai Kulturális Egyesület tagjai október 23. emlékeztek meg fennállásuk 35. évfordulójáról.
Az ünnepség 17 órakor kezdődött szentmisével (videó) és a zászló megáldásával a helyi templomban.

18.30 a Kulturházban lett megtartva az ünnepi műsor melyben minden szekció bemutatkozott.
Horvat Vinko, az Egyesület elnöke, visszatekintett az elmult 35 évre, a tagoknak viszont elismeréseket adott át.

A KE születésnapjára …

Már eltelt 35 év
amióta először találkoztunk,
néhány estét beszélgettünk
és megszületett Egyesületünk.

Fiatalok és vidámak voltunk
hetente háromszor is találkoztunk,
dalainkat énekeltük,
a muraközi kólót tanultuk
és néha a söprüt is táncba vittük

Sokan itt ismerték meg a valcert és a polkát,
szemet vetettek egymásra és frigyre léptek
és tovább együtt a próbákra jártak.

Sokszor, kissebb és nagyobb ünnepeken,
a falubelieket szórakoztattuk,
amit megtanultunk
más közönségnek is bemutattuk.

Színészkedtünk és énekeltünk,
mindenféle táncot jártunk,
a zenészek meg úgy húzták,
hogy sokszor a húrjaik sem bírták.

Mindenhol ahol megjelentünk,
szeretettel fogadtak,
velünk együtt örültek,
és szívből gratuláltak, ajándékot adtak.

Büszkék voltunk dalainkra,
táncainkra, kotoribai kólonkra,
szoknyáinkra, csizmáinkra
népviseletünk minden darabjára.

A kototribai régi szokásokat sem feledtük …
ahogyan kaszával és sarlóval arattunk,
kérőbe jártunk,
a menyasszonyt köszöntöttük,
lakodalomba jártunk, és káposztát tapostunk,
a regrutákat útjukra kísértük,
és szentestén az éjféli misének örültünk.

Utazva
Muraközben, Zagorjéban, Baranyában, Istriján
Zágrábban, Pulában és Vukováron
Magyarországon, Svájcon, Szlovénián át …
és ki tudja merre nem jártunk tovább,
hogy bemutassuk gazdag kultúránk.

Így szorgalmunkkal és vidámságunkkal
sok barátra tettünk szert,
elismeréseket, okleveleket vettünk át.

Muraközi dallamaink,
táncaink és hazai nyelvünk
szívünkbe véste magát,
mosolyt csalva arcunkra lelkünkön át …
ezért van ma itt veletek
vidámságban öreg s fiatal,
35. ünnepelve igazán.

Jauk Anica